Z radością ogłaszamy…. Że Nonsensia otwiera drzwi do świata usług analityki chemicznej! Chcielibyśmy podkreślić, że niezależnie od tego, czy posiadacie tytuł profesora chemii, czy też jesteście rolnikami zainteresowanymi tajemnicami składu chemicznego nawozów, to zapraszamy Was serdecznie. Nonsensia Lab wielokrotnie otrzymała zapytania dotyczące badania próbek pod kątem potwierdzenia lub wykluczenia danych molekuł w samplach.

Naszym celem jest zaspokojenie ciekawości badaczy. Niezależnie od źródła próbki czy jej skali, stawiamy na profesjonalne i precyzyjne podejście do analizy. Nasza oferta obejmuje wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak HPLC, GC i MS, które pozwalają nam na dogłębną analizę próbek chemicznych. Każda próbka po przeprowadzeniu badań jest utylizowana, a Państwo otrzymujecie wyniki badań na maila. Nie oddajemy ani nie przechowywujemy sampli są one niszczone natychmiast po zakończeniu badań.

Wykonując analizy przy użyciu technik HPLC, GC i MS, dostarczamy nie tylko solidnych, ale także dokładnych wyników, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktycznych zastosowaniach.

Jeśli posiadacie próbkę, którą chcielibyście poddać analizie, aby poznać jej tajemnice chemiczne, serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług analitycznych. Mówiąc dostłownie jeżeli kupiliście kilogram chemii z Chin i nie wiecie czy to jest „to” czy może „cukier puder” to prześlijcie do Nonsensia Lab. Nasz doświadczony zespół ekspertów jest gotów podjąć się analizy przy użyciu technik HPLC, GC i MS, aby dostarczyć wam rzetelne i wartościowe informacje na temat składu próbki.

Oferujemy w tej chwili dwa podstawowe warianty badań:

Badanie półilościowe czyli określenie czy dana próbka zawiera daną substancję.(Prostymi słowami… sprawdź czy towar jest legit czy może padłeś ofiarą scumu)

Badanie ilościowe. (Dowiedz się ile % „koksu” jest w „próbce koksu”.

Opis badania półilościowego substancji chemicznej w próbce:

Badanie półilościowe substancji chemicznej w próbce ma na celu określenie obecności i przybliżonej ilości danej substancji w materiale badawczym. Proces ten obejmuje kilka kroków, które pozwalają na wstępną identyfikację i oszacowanie zawartości substancji chemicznej przy użyciu zaawansowanych urządzeń analitycznych.

Przygotowanie próbki: Próbka jest starannie przygotowywana w taki sposób, aby uzyskać reprezentatywną i homogeniczną próbkę materiału do analizy, uwzględniając wymagania technik HPLC, GC lub MS.

Identyfikacja obecności substancji: Wykorzystując zaawansowane urządzenia analityczne, takie jak chromatograf cieczowy wysokosprawny (HPLC) lub chromatograf gazowy (GC), przeprowadza się analizę próbki w celu potwierdzenia obecności danej substancji na podstawie charakterystycznych czasów retencji lub spektrów.

Oszacowanie ilości: Urządzenia HPLC i GC pozwalają na pomiar intensywności sygnału, który jest proporcjonalny do ilości analizowanej substancji. Wykorzystując krzywą kalibracyjną z przygotowanych próbek standardowych o znanych stężeniach, można oszacować ilościową obecność substancji w próbce.

Spektrometria mas (MS): W celu dodatkowej potwierdzenia tożsamości i ilości substancji, wykorzystuje się spektrometrię mas. Ta technika umożliwia analizę mas cząsteczkowych i fragmentacyjnych substancji, co pomaga w identyfikacji i potwierdzeniu obecności danej substancji w próbce.

Dokładność wyników: Analizy półilościowe, wykonywane przy użyciu technik HPLC, GC i MS, zapewniają dokładniejsze i bardziej precyzyjne wyniki w porównaniu do metod klasycznych. Jednak precyzja i dokładność nadal mogą być wpływane przez czynniki takie jak kalibracja, przygotowanie próbki i jakość urządzeń.

Opis badania ilościowego substancji chemicznej w próbce:

Badanie ilościowe substancji chemicznej w próbce ma na celu dokładne określenie ilości danego składnika chemicznego przy użyciu zaawansowanych urządzeń analitycznych, takich jak chromatograf cieczowy wysokosprawny (HPLC), chromatograf gazowy (GC) i spektrometr mas (MS).

Przygotowanie próbki: Próbka jest starannie przygotowywana i obrabiana zgodnie z protokołem, aby uzyskać jednorodny i reprezentatywny materiał do analizy, uwzględniając wymagania technik HPLC, GC i MS.

Krzywa kalibracyjna: Przed przeprowadzeniem analizy ilościowej konieczne jest zbudowanie krzywej kalibracyjnej. W tym celu przygotowuje się serię próbek standardowych o znanych stężeniach i analizuje je przy użyciu HPLC lub GC, a następnie tworzy zależność między sygnałem a stężeniem.

Techniki instrumentalne: Badanie ilościowe substancji przeprowadza się za pomocą zaawansowanych technik, takich jak HPLC lub GC, w połączeniu ze spektrometrią mas (MS), co pozwala na precyzyjne pomiary ilościowe oraz potwierdzenie tożsamości substancji.

Analiza przy użyciu HPLC lub GC: Urządzenia HPLC lub GC pozwalają na dokładne pomiar intensywności sygnału, który jest proporcjonalny do ilości analizowanej substancji. Dzięki krzywej kalibracyjnej można dokładnie oszacować stężenie substancji w próbce.

Potwierdzenie przy użyciu MS: Spektrometria mas pozwala na dokładne określenie masy cząsteczkowej i fragmentacji substancji, co dodatkowo potwierdza tożsamość substancji.

Raportowanie wyników: Wyniki ilościowe są raportowane w jednostkach stężenia substancji w próbce, z uwzględnieniem wartości niepewności oraz informacji o wykorzystanych technikach analitycznych.

Badania ilościowe i półilościowe przy wykorzystaniu technik HPLC, GC i MS zapewniają wysoką precyzję, dokładność i możliwość identyfikacji substancji chemicznych w próbkach.

Uwaga:

Ceny obejmują próbki które nie są „research chemicals” i których spektra masowe znajdują się w uniwersyteckich bazach danych. Jeżeli chcielibyście Państwo przetestować molekułę która nie ma nawet numeru CAS prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

Cena analizy próbek: 

  • Badanie półilościowe – 350pln brutto.
  • Badanie ilościowe – 1000pln brutto.
  • Certyfikat jakości substancji chemicznej – 1800pln brutto.
  • Przygotowanie karty MDS produktu – 2500pln brutto.

Realizacja:

  • Otrzymasz adres paczkomatu na który należy wysłać próbki.
  • Czas- zazwyczaj do tygodnia od otrzymania próbki.
  • Wyniki-wysyłamy wyniki w wersji elektronicznej.
  • Nasze możliwości do maksymalnie 800próbek w miesiącu.